Metaprogramy - Wstęp

Mówiąc o skutecznej perswazji nie sposób pominąć metaprogramów, gdyż są one bardzo przydatne podczas przekonywania kogokolwiek do czegokolwiek.

Czym jest metaprogram?

Metaprogram to pewne uogólnienie, generalizacja tego, jak w danej sytuacji i danej chwili człowiek przetwarza napływające do niego informacje.

Zbiór metaprogramów to swego rodzaju "filtry", które kierunkują nasze myślenie i procesy decyzyjne.

Ponieważ jest to pewne uproszczenie (nie sposób przecież dokładnie dociec jak ktoś w danej chwili rzeczywiście myśli), należy pamiętać, że sprawdza się ono dobrze tylko lokalnie - czyli w danej sytuacji. Nie warto wykonywać dodatkowych kroków i generalizować bardziej wiedzy o danej osobie, gdyż może to zaciemnić obraz i w konsekwencji utrudnić sprawę.

Jak to działa?

Wyróżnionych zostało kilka typów metaprogramów, o których wygodnie myśleć jak o zestawie skal:

  • Dążenie - Unikanie
  • Ja - Inni
  • Autorytet zewnętrzny - Autorytet wewnętrzny
  • Podobieństwa - Różnice
  • Ogólny - Szczegółowy
  • Opcje - Procedury

I teraz naszym celem podczas komunikacji jest odkrycie, w których miejscach na tych skalach znajduje się nasz rozmówca, a następnie dopasowanie się do niego. Określenie wszystkich programów bezbłędnie i do tego "w locie" może być trudne, dlatego często wystarczy tylko dociec, który z nich odznacza się najwyraźniej, innymi słowy, na której skali nasz rozmówca zajmuje jakieś skrajne miejsce.

Na przykład

Jeżeli ktoś twierdzi, że wybierając samochód kieruje się tylko testami, wynikami badań i porównań wykonanymi przez fachowców, to możemy stwierdzić, że w tej sytuacji ma on silny metafiltr autorytet zewnętrzny. Wiedząc to, będziemy mu podsuwać jeszcze więcej takich właśnie opinii, wyników badań i relacji zadowolonych klientów.

Co to daje?

Jest to bardzo zgrabny i elegancki model, który pozwoli Ci łatwiej uporządkować wiedzę o swoich klientach, znajomych, przygodnych rozmówcach itp.

Pamiętaj jednak, aby nie generalizować za bardzo. Poznając nasz przykład z wyborem samochodu, ktoś pochopnie mógłby stwierdzić, że osoba ta ma zawsze i wszędzie program "autorytet zewnętrzny", i kieruje się tylko zdaniem innych, co wcale nie musi być prawdą.

Oprócz tego, nie ma filtrów dobrych i złych, można by jedynie powiedzieć, że niektóre w pewnych sytuacjach są bardziej użyteczne, a inne mniej, co może na przykład powodować, że jedni w danym zawodzie czują się świetnie, a inni nie mogą oprzeć się przeczuciu, że to jednak nie jest to.

Życzę Ci serdecznie powodzenia w odkrywaniu zarówno swoich, jak również cudzych metaprogramów.