Określanie celu perswazji

Przed przystąpieniem do działania ważne jest określenie celu, jaki chcesz osiągnąć. Zastanów się również dobrze nad rezultatem, czyli do czego doprowadzą Twoje działania perswazyjne - jaki będzie ich efekt?

Jest to o tyle ważne, że bez wyznaczonego celu może okazać się, że dojdziesz w całkiem inne miejsce.

Określając cel miej na uwadze strategie poprawnego formułowania celów.

Pamiętaj również o jednej - bardzo ważnej zasadzie:

Win-Win czyli każdy wygrywa

Ważne jest, aby efekt Twoich działań był korzystny zarówno dla Ciebie, jak i dla drugiej strony. Tylko wówczas będzie Ci to gwarantowało długofalowy sukces.

Oczywiście, możesz wykorzystać techniki perswazji do wciśnięcia komuś czegoś, co mu w ogóle nie jest potrzebne lub nie przyniesie mu korzyści, jednak zapewniam Cię, że obróci się to przeciwko Tobie.

Pamiętaj więc o ekologii i zawsze działaj tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Sednem perswazji jest nastawienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na to, w jaki sposób najskuteczniej możesz mu pomóc. Nie polega to na bezmyślnym stosowaniu wszelkich możliwych wzorców językowych, do czego niestety często sprowadza się perswazję na różnych szkoleniach.