Założenia operacyjne NLP

Zapnij pasy!

Przygodę z NLP warto zacząć od zapoznania się z założeniami leżącymi u podstaw tej dziedziny.

Hasła te są często różnie interpretowane, co przyczyniło się do powstania wokół NLP wielu kontrowersji.

Mapa nie jest terenem

Nie mamy bezpośredniego kontaktu z obiektywną rzeczywistością. Cały świat, który nas otacza odbieramy przy pomocy naszych zmysłów. Tworzymy w naszych umysłach własną reprezentację rzeczywistości - naszą mapę, po której następnie poruszamy się.

Każdy z nas jedną i tą samą sytuację odbiera nieco inaczej, patrzymy przez pryzmat własnych doświadczeń, wartości, schematów poznawczych (filtrów wykształconych w celu radzenia sobie z ogromem napływających informacji sensorycznych).

Dlatego każdy z nas zachowuje się inaczej, każdy ma własną mapę.

Kluczem do rozwiązania naszych problemów jest przebudowa naszej mapy.

Kluczem do zrozumienia drugiego człowieka jest poznanie jego mapy.

Kluczem do skutecznej perswazji jest przeprowadzenie drugiego człowieka w odpowiednie miejsce jego mapy.

Gdy to, co robisz nie działa - zrób coś innego

Zasada genialna w swej prostocie.

Wiele osób bezskutecznie próbuje osiągnąć jakiś cel, stosując za każdym razem jedno i to samo podejście.

Jednak robiąc coś zawsze w ten sam sposób będziesz osiągać te same (często tak samo kiepskie) rezultaty.

NLP koncentruje się na poszukiwaniu najskuteczniejszych metod działania.

Wybór jest lepszy niż brak wyboru

Jednostki, które w danej sytuacji dysponują największą elastycznością i  możliwościami wyboru działania, mają największe szanse na sukces.

NLP dąży do tego, aby w każdej sytuacji dać Ci jak największą liczbę możliwości wyboru, Twój umysł sam wybierze najskuteczniejszą drogę.

Nie można się nie komunikować

Każde nasze zachowanie niesie ze sobą komunikat dla otaczających nas osób.

Słowa są tylko niewielką częścią procesu komunikacji. Nawet kiedy milczysz, Twój wyraz twarzy, postawa, gesty mówią o Tobie bardzo dużo.

Poznając NLP uczymy się zauważać i reagować zarówno na komunikaty werbalne, jak i niewerbalne, co dramatycznie podnosi skuteczność naszej komunikacji, ponadto:

Znaczenie komunikatu to reakcja odbiorcy

W NLP najważniejsze jest skuteczne działanie. Skuteczność określamy obserwując efekty i reakcje innych.

Jeżeli Twój komunikat wywołuje reakcję przeciwną do założonej (co nie jest dziwne, trafia przecież do osoby o innej mapie rzeczywistości), trzeba zrobić coś innego, zmodyfikować swoje zachowanie tak, aby przynosiło skuteczne efekty, korzystne dla obu stron.

Koncentracja uwagi na odbiorcy, dopasowanie do jego modelu świata to klucz do skutecznej komunikacji, gdyż:

Nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne

Kiedy Twoje działanie zakończyło się niepowodzeniem to masz przynajmniej dwie możliwości:

  • uznać to za porażkę, co jednak zamyka przed Tobą możliwości dalszego działania,
  • potraktować to jako wartościową informację zwrotną, niosącą ze sobą informację dla Ciebie, że to, co robisz nie przynosi efektów, trzeba więc po prostu - zrobić to inaczej

Każde zachowanie ma pozytywne intencje

To chyba najbardziej kontrowersyjne z założeń NLP, rodzące wsród jego przeciwników argumenty, że w ten sposób usprawiedliwiamy każde, nawet najgorsze zachowanie.

Nie chodzi tu jednak o usprawiedliwianie!

Chodzi o to, że jeżeli zachowujesz się w pewien sposób, to zachowanie to musi nieść ze sobą jakieś pozytywne intencje dla Ciebie, inaczej Twój umysł nie wybrałby tej drogi.

Nawet jeśli jest to coś wrednego, chamskiego i destrukcyjnego, to jest to w danym momencie najlepszy spośród dostępnych Ci wyborów.

Takie wzorce zachowań należy oczywiście zmieniać poprzez stwarzanie sobie nowych, przyjaznych dla otoczenia, możliwości wyboru.

Żeby jednak nowe zachowania mogły się dobrze zakorzenić, konieczne jest zrozumienie i zaakceptowanie faktu, że te stare, złe wynikały z tego, że Twój umysł widział w nich pozytywną intencję dla Ciebie.

Wówczas nowe wzorce nie natrafią na opór.

NLP jest modelem generatywnym

Oznacza to tyle, że NLP nie koncentruje się na docieraniu do przyczyn problemów, lecz na poszukiwaniu rozwiązań.

To przerzucenie uwagi ma bardzo pozytywne skutki - zmiany na lepsze następują szybko, będąc rezultatem "generowania" nowych wzorców zachowań i możliwości woboru.

Czas na ćwiczenie

I jak?

Mam nadzieję, że udało Ci się, zapoznając z tymi założeniami, zachować maksymalnie otwarty umysł.

Ale nie przyjmuj nic na wiarę, przetestuj!

Zanim przekonasz się do tych założeń, przez najbliższe kilka dni zrób mały eksperyment i zachowuj się tak, jakby były one prawdziwe.

Sprawdź, jakie pozytywne zmiany zajdą w Twoim sposobie myślenia i interakcjach z otoczeniem.

Jesteś już na początku fascynującej przygody.