Geneza NLP

Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się zastanawiać, co takiego sprawia, że pewne osoby są niesamowicie skuteczne w tym, czym się zajmują?

Bo jestem przekonany, że znasz choć jedną osobę, która potrafi wprawić Cię w stan fascynacji i podziwu.

Jak oni to robią?

Richard Bandler John Grinder

W latach 70. ubiegłego wieku dwóch młodych ludzi - Richard Bandler i John Grinder - postawiło sobie dokładnie to samo pytanie (wtedy oczywiście wyglądali młodziej niż na tych zdjęciach obok).

Szczególne zainteresowanie wzbudziły w nich trzy osoby:

  1. Milton EricksonMilton Erickson - genialny hipnoterapeuta, ojciec hipnozy niedyrektywnej, nazwanej potem od jego nazwiska hipnozą eriksonowską,
  2. Fritz PerlsFritz Perls - twórca terapii Gestalt,
  3. Virginia SatirVirginia Satir - terapeutka zajmująca się terapią rodzinną.

Wszystkie te osoby odnosiły w swojej pracy wprost niesamowite efekty.

Bandler i Grinder nie poprzestali na podziwianiu efektów, postanowili dotrzeć do ich źródeł. Stosując metodę zwaną modelowaniem, postanowili odkryć czynniki i wspólne wzorce zachowań, decydujące o ich sukcesach.

I udało im się!

W ten sposób powstał model skutecznego działania, który nazwali Neurolinguistic Programming.

Neuro - bo odnosi się do sposobów, w jakich człowiek koduje informacje,

Lingwistyczne - gdyż ważna w nim jest lingwistyka i wpływ, jaki na nasze umysły mają słowa,

Programowanie - ponieważ zakłada, że skuteczne wzorce zachowań mogą być łatwo przyswojone (zaprogramowane) przez każdego.

To działa!

Okazuje się, że osoby uczące się tych technik potrafią osiągnąć rezultaty porównywalne, a w niektórych przypadkach nawet lepsze od pierwowzorów, czego i Tobie życzę.

Myślę, że tyle informacji co do genezy NLP w zupełności Ci wystarczy, nie o historię nam przecież tutaj chodzi.